MERHABA YAZISI
Değerli Dostlar,

Reklamverenler Derneği’nin 15. Genel Kurul’u 18 Nisan tarihinde oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşti. Üyelerimiz oy birliğiyle yeni dönemde görev alacak Yönetim Kurulu Başkanını ve üyelerini seçtiler. Genel Kurul’da hassasiyetle riayet ettiğimiz Dernekler Kanunu’na uygun olarak hazırladığımız yeni Tüzüğümüz de oy birliğiyle kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Çeyrek asrı geçen tarihçesiyle Reklam sektörüne yönlendirici katkı sağlamayı amaç edinen Derneğimiz, yeni dönemde Sayın Ahmet Pura Başkanlığında sektöre yine her açıdan katkı sağlamak için yüksek bir motivasyon ve heyecan içinde kurullarını oluşturdu ve çalışmalara başladı.

Bu vesileyle daha önce Yönetim Kurulumuzda yer alarak emek sarf eden tüm arkadaşlarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Yönetim Kuruluna yeni katılan arkadaşlarımızla değer yaratmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Daha önce iki olan Başkan Yardımcılığı görevini bu Genel Kurul’la birlikte üç kişiye çıkardık. Bu vesileyle Başkan Yardımcılığı görevine atanan Sayın Ayşen Akalın, Sayın Murat Zengin ile Sayın Gökhan Akça’ya, Genel Sekreterlik görevini sürdürecek Sayın Yeşim Koçyiğit’e ve Saymanlık görevini üstlenecek Sayın Zeynep Sungur’a tüm üyelerimiz adına görevlerinde başarılar diliyoruz. Yeni Yönetim Kurulu ve diğer görevlendirmelere http://www.rvd.org.tr/kurullar bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Yönetim Kurulumuz, benimsediği, Türkiye’de reklamın önemini, etkinliğini, verimliliğini, bilincini anlatmak ve artırmak misyonunu sürdürürken yeni dönemde yol haritasını aşağıda belirtilen başlıklarda sürdürmeyi hedefliyor:

WFA gibi uluslararası oluşumlarda Yönetim Kurulu düzeyinde hizmet ve önderlik etmeyi sürdürmek,

Tüm reklam mecralarının ölçüm ve denetimi için faaliyet gösteren TİAK, RİAK, IAB, ARVAK gibi kuruluşlarda katılım ve faaliyetlerine devam etmek,

Her sektörü yakından ilgilendiren reklam yayın prensiplerine ait kanun ve yönetmelik değişiklikleri ile ilgili olarak REK, RTÜK ve ilgili Bakanlıklar nezdinde bilgilendirme faaliyetlerini sürdürmek ve tüm reklamverenleri bilgilendirmek,

TÜSİAD’ın başlattığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği inisiyatifinde aktif rol alarak kadının her platformda var olmasını sağlayacak çalışmalara aktif katkı sağlamak, vb.

Değerli Üyelerimiz,

Yeni dönemde üzerinde duracağımız konulardan biri de önceki dönemde başladığımız “Reklamverenler Derneği Başka Neler Yapmalı?” çalışmasını ilgili Yürütme Kurulunda tamamlayıp sizlerle paylaşmak olacak. Bu çerçevede üye sayımızın ve sektör temsilinin artması için çalışmalarımızın devam ettiğini bildirmek isteriz.

Derneğimizin faaliyetlerine siz değerli üyelerimizin katkı ve katılımları oldukça önem arz ediyor. Sizlerin komitelere katılımı, konu uzmanlarının çalışma komitelerine destekleri Reklam Sektörü açısından önemli bir fark yaratacaktır.

Yeni dönemin tüm sektörümüzün etkin ve verimli reklam faaliyetlerini sürdürdüğü başarılı bir dönem olmasını temenni ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu