HABERLER VE DUYURULAR
REKLAMVERENLER DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSUReklamverenler Derneği Olağanüstü Genel Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 9 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 09.30’da Nispetiye Cad. Yanarsu Sok. Mustafa Çelik Apt. No: 58 D: 2 Etiler – İstanbul adresinde bulunan Dernek Genel Merkezinde Olağanüstü olarak toplanacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 18 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 15.30’da, Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel, The Ball 3 Salonu, Barbaros Bulvarı No:145 Beşiktaş - İstanbul adresinde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                                                                       
 Ahmet PURA  

        Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM 


1. Toplantı yeter sayının bulunup bulunmadığının tespiti,

2. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura’nın açılış konuşması,

3. Olağanüstü Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması,

4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

5. Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,

6. Gelecek dönem faaliyetlerinin müzakeresi, gelecek yıl bütçelerinin hazırlık, onay ve harcamaları için Dernek Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

7. Mevcut Tüzüğümüzün değişen mevzuata eşgüdümlü olarak revize edilen ve ekte sunulan yeni metninin, müzakere edilmesi ve TÜZÜK değişikliğinin oylanması, 

8. Dernek Yönetim Kurulu ve Dernek Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,

9. Derneğimize ve Dernek İktisadi İşletmemize, aidat ve katkı paylarından dolayı borçları bulunan ve Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkan veya çıkarılan üyelerden, iş bu alacaklarımızın tahsili için harcanacak yasal takip masraflarının yüksek olması ve derneğimizin itibarının zedelenmemesi amacı ile “Terkin Edilmesi” konusunda, Yönetim Kurulunca önceki dönemde alınan terkin kararlarının kabul ve tasdik edilmesi ve yine gelecek dönemlerde dernek ve iktisadi işletmemize aidat ve katkı payı ve benzeri borçları bulunup, tahsili imkânsız hale gelen alacaklarımız için Dernek Yönetim Kurulumuza Terkin yetkisi verilmesi konusunun görüşülmesi, 

10. Dilek ve Öneriler.REKLAMVERENLER DERNEĞİ

Nispetiye Cad. Yanarsu Sok. Mustafa Çelik Apt. No: 58 D:2 Etiler - İstanbul

Tel: +90 212 351 55 48 Faks: +90 212 351 57 48 E-mail: rvd@rvd.org.tr