Yürütme Kurulları

Sorumlu Reklamcılık Yürütme Kurulu

Reklamverenleri, yürütülen pazarlama iletişimi faaliyetlerinde, tüketici hakları, çocuklara ve çocuklarla iletişim konusunda bilinçlendirmek ve iletişimde proaktif olarak içerik kurallarını önermek, gerekli girişimlerde bulunmak ve iş birlikleri yapmak için çalışır.

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eder, globalde yeni çıkan kanunların, uygulamaların etkilerini ve bunların ülkemize uyarlanması konusunda çalışmalar yapar, Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) bünyesinde yer alan Responsible Advertising and Children Programme (Sorumlu Reklamcılık ve Çocuklar Programı) üyeliği ile güncel bilgi akışını, düzenli toplantılar yaparak temin eder.

 

Hukuk Yürütme Kurulu

Reklam sektörünü ve Reklamverenler Derneği’ni ilgilendiren hukuki gelişmeleri takip ederek, reklamverenler üzerindeki olası etkileri konusunda üyeleri bilgilendirmek, belirli kanunların ve yönetmeliklerin farklı ülkelerdeki uygulamalarını dernek üyelerinin menfaatleri doğrultusunda incelemek ve karşılaştırmak, diğer Yürütme Kurullarına talep halinde hukuki tavsiyelerde bulunmak, Reklamverenler Derneği’nin dış kurullarıyla ilişkilerinde ve sektörü ilgilendiren hukuki gelişmelerle ilgili olarak görüş alışverişinde bulunmak için çalışır.

Aylık düzenli toplantılar yaparak, bilgi akışının sürekliliğini sağlar, gündemdeki konuların yoğunluğu ve ihtiyaca uygun olarak Çalışma Grupları oluşturulmasına destek olur.

 

Kurumsal İletişim Yürütme Kurulu

Kurumsal İletişim Yürütme Kurulu’nun misyonu, Reklamverenler Derneği’nin dış iletişim politikasının hazırlanması ve uygulanmasının takibi, etkinliklerin planlanması ve uygulanması gibi alanlarda çalışmalar yapmaktır. Reklamverenler Derneği’nin tüm paydaşlarıyla ilişkilerini ve iletişimi düzenli olarak yürütmek, sektörü ilgilendiren konulardaki görüş ve önerilerini sektör temsilcileri, medya mensupları ve diğer paydaşlarla paylaşmak ve düzenli bilgi akışını sağlamanın yanı sıra, derneğin mevcut ve potansiyel üyeleriyle iletişim politikasını hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, üyelere bilgi akışını hızlı bir şekilde sağlamak, etkinliklerin planlanması ve uygulanması gibi alanlarda çalışmalar yapmak ve tüm bu konularda Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak için çalışır.

Derneğin web sitesi ve sosyal medya hesapları gibi, sektörün başvuru kaynağı niteliğinde olan tüm iletişim araçlarının yönetimini yaparak güncel tutulmasını sağlar. STK’lar ile ilişkiler geliştirmek, iş birliği imkânı aramak, düzenleyici kurumlar ile ilişkilerin geliştirilerek reklam sektörü ile ilgili düzenlemelerde Reklamverenler Derneği’nin ulusal otorite ve referans kaynağı olarak kabulüne yönelik çalışmalarda bulunur, genel anlamda resmi ilişkileri düzenler.

 

Dijital Yürütme Kurulu

Dijital sektördeki güncel gelişmeleri takip etmek, sektör adına hangi sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiği yönünde bilgi alışverişinde bulunmak ve mecranın kontrollü ve kurallı büyümesine destek olmak amacıyla kurulmuş olan IAB Türkiye ve MMA Türkiye ile iş birliği içinde çalışmaktadır.

Üyeler arası bilgi akışını sağlamak adına aylık düzenli toplantılar yapmakta ve IAB Türkiye Eğitim Komitesi ile fikir alışverişinde bulunarak düzenlenen eğitim programlarına dahil olunması konusunda teşvik edici rol üstlenmektedir.

 

Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yürütme Kurulu

Kasım 2017’de oluşturulan Kurul, iletişim alanı başta olmak üzere kadının her platformda doğru temsil edilmesi için çalışmaktadır. Üye şirketlerin ve kurula destek veren paydaşların çalışmalarından da faydalanarak, önceliklerini, “ölçümlenebilecek hedefler koyarak, reklamverenler ve yaratıcı ajanslar için iletişimde cinsiyet kalıplarının kullanımı konusunda ilkeler oluşturmak ve reklam sektöründe cinsiyet dengeli çalışma politikalarının uygulanmasını sağlamak” olarak belirlemiştir.

Çalışmalarına 2019 yılı başından itibaren hız veren Kurul, Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) desteği ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women)’ın Unstereotype Alliance Platformu’nun Türkiye bölümünün kuruluşu için görevlendirilmiştir.

 

Reklam Özdenetim Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu’nun faaliyet alanı, gelişen iş fırsatları ve artan rekabet çerçevesinde önemi her geçen gün artan RÖK’ün karar mekanizmalarına hız ve kolaylık getirecek düzenlemeleri hayata geçirmek; ICC ile özdenetim esasları konusunda yapılacak işbirliğini düzenlemek; Reklam Kurulu ve RÖK ilişkilerini yürütmektir.

 

Yapısal Yenilenme Yürütme Kurulu (30. Yıl)

Reklam sektörünün sağlıklı işleyişi ve gelişimi için öncülük eden Derneğimizin, 30. Kuruluş yıldönümü olan 2022’ye ve gelecek yıllara, yaşadığımız çağın gereklerine uygun, yenilikçi ve sürdürülebilir bir altyapı ile hazırlaması amacıyla çalışmaktadır.