Reklamları ve medyayı zararlı kalıp yargılar içeren temsillerden arındırarak, olumlu yönde toplumsal dönüşümü teşvik etme amacıyla Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) koordinasyonuyla kurulan Unstereotype Alliance oluşumu, her yıl Birleşmiş Milletler New York Genel Merkezi’nde toplanıyor. 

Unstereotype Alliance Türkiye Ulusal Chapter’ının da katıldığı Zirve, bu yıl 14 - 15 Şubat tarihlerinde "Kolektif Etki, İleriye Atılım" ana temasıyla gerçekleşti. 

2019’dan itibaren Türkiye’nin de aralarına katıldığı 12 ülke ve toplam 240 kuruluşun dahil olduğu Unstereotype Alliance, küresel çapta etki alanı en geniş inisiyatiflerden biri olma özelliğini taşıyor.

Zirve’de “Models of Change and Impact Paneli”nin açılışı, Türkiye Ulusal Chapter'ının reklamları ve endüstriyi dönüştürme modelinin sunumu ile yapıldı. 

Sunumda, 2018 yılından beri Reklamverenler Derneği (RVD) liderliğinde gerçekleştirilen “Effie Awards Türkiye Gender Equality Report” araştırmasının, gündem yaratma ve dönüşüm aracı olarak önemi vurgulandı. Ayrıca, inançlı bir liderlik anlayışının reklam ve pazarlama endüstrisini daha eşitlikçi ve kapsayıcı hale getirmede kilit rol oynadığı dile getirildi. Reklamverenler Derneği ve Reklamcılar Derneği gibi sektörde lider STK’ların, konuyla ilgili iş birliğinin, öncülüğünün ve savunuculuğunun, başarıya giden yoldaki önemli rolüne dikkat çekildi. Aynı panelde, Hindistan ve Arjantin Chapter'larının temsilcileri de ülke spesifik zorlukları nasıl aştıklarını anlattı.

Zirve’de bu yılki en önemli gelişmelerinden biri de, RVD Başkanı Ahmet Pura'nın fikir önderliği ve çağrısıyla hayata geçen Unstereotype Alliance Global Research Forum'un ilk yuvarlak masa toplantısının gerçekleştirmesiydi.

Global Research Forum toplantısı, WARC, Kantar, Geena Davis Instiute on Gender in Media, Oxford University Said Business School temsilcilerinin ve Türkiye Chapter'ını temsilen Doç. Dr. Gül Şener'in katılımıyla gerçekleştirildi. Global Research Forum'un amacı; global ve ulusal ölçekte yapılan araştırmaların metodoloji ve bulgularını daha etkin şekilde karşılaştırmak, farklı reklam yarışmalarını merkeze alan ulusal araştırmaların ölçüm metotlarını ve metriklerini uyumlayarak, küresel karşılaştırmaları derinleştirerek, daha eşitlikçi ve ilerici reklamlar için Unstereotype Alliance araştırma ekosisteminin etki alanını genişletmek olarak belirlendi. Bu çerçevede, Türkiye diğer ülkeler arasında lokal düzeyde kendi verisini düzenli şekilde toplayan tek ulusal chapter olma özelliği taşıyor. RVD liderliğinde yürütülen ve yıllık bazda düzenli olarak sonuçları açıklanan “Effie Awards Türkiye Gender Equality Report” bu anlamda tüm dünyaya çok değerli bir örnek olma özelliğine sahip.

Zirve boyunca farklı araştırma raporları ve toolkitlerin de lansmanı yapıldı. Daha kapsayıcı bir medya için 3B Kılavuzu (Brief, Block List, Buy), gündelik hayatta zararlı kalıp yargılarla mücadele kılavuzu "Unstereotype 101: A Guide to Standing Up to Stereotypes in Everyday Life", University of Oxford Saïd Business School'dan Prof. Dr. Andrew Stephen'ın ilerici reklamların marka değerine ve satışa etkisine dair son bulguları paylaştığı "The Business Case for Progressive Marketing" araştırması bunlardan bazılarıydı.