Hukuk Yürütme Kurulumuz, RÖK ve Dijital Pazarlama İletişimi Platformu (DPİP) işbirliği çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa verilen öneriler dikkate alınarak derlenmiş ve 5 Mayıs 2021’de yürürlüğe giren “Influencer (Sosyal Medya Etkileyicisi) üzerinden yapılan ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar hakkında kılavuz”, dijitalin yükselişi ile beraber markalar tarafından sıklıkla tercih edilen Influencer’lar üzerinden yapılan tanıtım çalışmalarında karşılaşılan sorunları, en az seviyeye indirmek için başvurulacak önemli bir kaynak.

İlgili tebligat ve kılavuza linkten ulaşabilirsiniz.