Reklamverenler Derneği 16. Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4 Mart 2020 Çarşamba günü saat 09:30’da Nispetiye Cad. Yanarsu Sok. Mustafa Çelik Apt. No: 58 D: 2 Etiler – İstanbul adresinde bulunan Dernek Genel Merkezinde toplanacaktır. 

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 11 Mart 2020 Çarşamba günü saat 09:30’da Dedeman Hotel Gayrettepe, Yıldız Posta Cd. No:50

Beşiktaş/İstanbul, adresinde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurulumuza ilişkin duyuru ayrıca derneğimizin resmi internet sayfasında (www.rvd.org.tr) yayınlanmıştır. 

Ahmet PURA  
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

 1. Genel Kurul için toplantı yeter sayının bulunup bulunmadığının tespiti,
 2. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet PURA’nın Genel Kurul açılış konuşması,
 3. Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi ve Divanın yerini alması,
 4. Gündemin okunması ve oylanması,
 5. Yönetim Kurulu 2018-2020 Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun geçmiş dönem hesap ve faaliyetlerinin ibrasının oylanması,
 6. Denetim Kurulunun 2018 ve 2019 Denetim Raporlarının okunması, görüşülmesi ve Denetim Kurulunun Denetim faaliyetlerinin ibrasının oylanması,
 7. 2020-2022 dönemi faaliyet planının müzakeresi, gelecek yıl bütçelerinin hazırlık, onay ve harcamaları için Dernek Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 8. Mevcut Tüzüğümüzün 13. Maddesinin 1. Fıkrasının 1. cümlesinde düzenlenen Yönetim Kurulu Üye Sayısının 15 Asıl 5 Yedek olarak yeniden düzenlenmesini teminen aşağıda sunulan yeni madde metninin, müzakeresi, 13. Maddenin 1. Fıkrasının 1. cümlesine ilişkin TÜZÜK değişikliğinin oylanması, Eski Cümle: Madde 13-Dernek Yönetim Kurulu, 18 asil ve 12 yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yeni Cümle: Madde 13-Dernek Yönetim Kurulu, 15 asil ve 5 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
 9. Dernek Yönetim Kurulu ve Dernek Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi,
 10. Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması ve benzeri menkul ve gayrimenkul ihtiyaçlarını sağlamak, federasyon ve platform kurmak ve/veya kurulmuş olanlara katılmak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 11. Dilek ve Öneriler.