Her yıl reklamcılık sektörüne farklı perspektiflerden yaklaşarak, konunun uzmanı katılımcıları üniversite öğrencileriyle buluşturan Boğaziçi Üniversitesi Adhere Reklamcılık Günleri 9-10 Aralık’ta Garanti Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

BAU Reklamcılık Öğretim Üyesi Doç Dr. Gül Şener moderatörlüğünde gerçekleşen “Reklamlar Değişir Toplum Değişir” panelinde; RVD Başkanı Ahmet Pura, Akbank Brand Strategy Vice President Zeynep Nayır Soysal ve Mullonlowe Executive Creative Director Nadir Aydın konuk oldu.

Dünden Bugüne “Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” Çalışmaları

Panelde; Türkiye reklam ve pazarlama iletişimi sektörünün dünden bugüne çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık yolculuğu anlatılırken, reklamları zararlı kalıp yargılardan arındırarak daha kapsayıcı bir sektör yaratma misyonuyla oluşturulan global inisiyatif Unstreotype Alliance çalışmalarına değinildi. 

Panelde ayrıca, reklamlarda cinsiyet dengeli temsilin uygulanmasını sağlamak amacıyla 2017 yılında Reklamverenler Derneği bünyesinde oluşturulan çok paydaşlı Reklamda Toplumsal Cinsiyet Yürütme Kurulunun kuruluş hikâyesinden başlayarak 2019’da Unstereotype Alliance Türkiye Chapterının kuruluşuna kadar uzanan süreçteki RVD katkıları, oluşumun en büyük destekçisi Ahmet Pura’nın dilinden anlatıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Adhere Reklamcılık Günleri hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.