WFA, KANTAR iş birliğiyle daha sürdürülebilir bir geleceğin parçası olarak pazarlamanın rolünü anlamak adına başlatılan “Sustainable Marketing 2030” araştırmasının Türkiye sonuçları açıklandı.


Türkiye ile birlikte 48 ülkenin yer aldığı küresel çaptaki araştırma; dünyanın dört bir yanındaki üst düzey pazarlamacılar, önde gelen CMO’lar ve ulusal reklamveren derneklerinin yanıtlarıyla oluşturuldu.


Araştırmanın Türkiye verileri, pazarlama iletişimi ve reklam sektörüne dair sürdürülebilirlik bağlamını belirleme, pazarlama araçları genelinde sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik liderliği konularında temel yaklaşımları ortaya koyuyor.


Araştırma sonuçlarına göre; Türk pazarlama liderleri, markaların sorumlu olması gerektiği ve pazarlamanın sürdürülebilirlik yolculuğunda fark yaratabileceği konusunda hemfikir. Katılımcıların çoğu, dönüştürücü değişim sağlamak için cesur olma ve deneme/yanılmanın zorunlu bir ihtiyaç olduğunu düşünüyor.


Bununla beraber pazarlama yöneticilerinin %75’i Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG) yönelik adımlar atıyor, 1/3’ü kuruluş stratejilerine tamamen entegre edilmiş hedeflere sahip olduklarını beyan ediyor. Bu durum Türkiye’nin sürdürülebilirlik yolculuğunda ilerleme düzeyini de ortaya koyuyor.

Detaylı rapor ve Türkiye verileri için tıklayınız.