Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye ofisinin liderliğinde, pandeminin en yoğun olduğu günlerde 1508 kişi ile gerçekleştirilen “Türkiye’de COVID-19 Etkilerinin Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi” araştırmasının sonuç raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

UN Women Türkiye bu raporla, COVID-19 krizinin Türkiye’de kadınlar ve erkekler açısından yarattığı sonuçlara ilişkin daha doğru bir tablo sunmayı, kadınlar ve erkeklerin salgın ile değişen ihtiyaçları ve önceliklerini ortaya koymayı, toplumsal cinsiyete duyarlı ve etkili kararlara, müdahalelere yön vermeyi amaçlamış.

Araştırmada yer alan çarpıcı sonuçlara göre; Hem kadınlar hem de erkekler krizden ciddi boyutta ve olumsuz yönde etkilenmiş olsa da bu krizden aynı şekilde ya da eşit derecede etkilenmemişlerdir ve bu durum, önceden var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin daha da derinleşmesine yol açmıştır.

Kadınlar daha fazla istihdam kaybına uğramış (kendi hesabına çalışanlar arasında işini kaybedenler erkek %16-kadın %27), kadınların çalışma saatleri azalmış, işten ücretsiz ayrılma oranının kadınlarda daha yüksek olduğu görülmüş (ücretsiz izin kullanan erkek %11- kadın %15,7), kadınların ev işi ve bakım sorumlulukları artmıştır (ev temizliği ve bakım erkek %47- kadın %77,6, yemek pişirme erkek %24-kadın %60, alışveriş erkek %39-kadın %40).

Bulguları, öngörülen ekonomik küçülme bağlamında ele aldığımızda, kadınlar üzerindeki bu olumsuz etkileri “yeni normal” kapsamında hafifletmek ve orta ila uzun vadede toplumsal cinsiyet açısından adil bir ekonomik iyileşmeyi sağlamanın öncelikli olduğunu görüyoruz.

Kadınların işgücü piyasasına yeniden entegre olmalarını, mali politikalar, vergi politikaları, istihdam ve işletme desteği, sosyal koruma, işsizlik ve diğer konularla ilgili COVID-19 ile mücadeledeki çeşitli tedbirlerden faydalanmalarını sağlamak adına, hızla harekete geçilmesine olan ihtiyacı net olarak gözler önüne seren çalışma için, UN Women Türkiye ofisine teşekkür ediyoruz.

Bizler, kadınların toplumun tüm kesimleri tarafından sosyal ve ekonomik hayata değer katması için desteklenmesi gerektiğine olan inancımızla, çalışmaya devam ediyoruz.

Raporun özetine linkten ulaşabilirsiniz.