Medya Ajansı Çalışma Modellerinin Geleceği: Değişim geliyor! 

Konu üzerine yapılan tüm araştırmalarda reklamverenlerin reklam ve pazarlama faaliyetlerinde Medya Ajanslarından öncelikli beklentileri şöyle özetleniyor: Entegrasyon, konsolidasyon, esneklik ve basitlik.

Markaların beklentilerini medya ajanslarının şu anki çalışma modelleri ile karşılanabiliyor mu?

WFA ve MediaSense tarafından yapılan ve Ekim ayında duyurulan araştırmaya göre, çokuluslu markaların büyük bir kısmının medya ajans modellerini iyileştirme arayışında olduğunu gösteriyor. Katılımcıların yalnızca %11'i mevcut ajans modelinin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabileceğine inanırken, %24'ü medya ajanslarının geleceğe hazır olmadığını söylüyor.

Küresel çapta reklam yatırımları 50 milyar Dolar’ı bulan 70’den fazla çokuluslu markayı temsil eden pazarlama uzmanı ile yapılan anket çalışmasında, sundukları ürünlerin genişliği ve derinliğinin yanı sıra tüm pazarlama disiplinlerini entegre etme yetenekleri sayesinde Küresel Network/Holding ajansları ön plana çıkıyor. Bununla beraber yeni nesil teknoloji odaklı ve belli bir uzmanlık üzerine çalışan ajanslar da çeviklikleriyle, gelecek için ölçülebilir bir çalışma modeline katkı sağlayacak gibi görünüyor.

Anketi yanıtlayanların yarıdan fazlası (%53) gelecek üç yılda ajans hizmetlerinin daha fazla merkezileştirileceğini söylerken %47’si de uzmanlık ajanslarına (retail-media ajansları, influencer ajansları v.b. gibi) ihtiyacın süreceğini ve güçleneceğini vurguluyor. 

Her ne kadar medya ve kreatif ihtiyaçlar farklı olsa da, ankete katılanların 4'te 1'i gelecekte medya, kreatif, veri ve teknoloji gereksinimlerini birleştirmeyi/ konsolide etmeyi planlıyor.

Yapay Zeka ve Otomasyon Çağı’nın getirileriyle şekillenen gelecek hakkında birçok önemli bulgunun ve gelecekteki ajans modelleri için 5 ana başlıkta özetlenen tavsiyelerin yer aldığı rapora buradan ulaşabilirsiniz.