Toplantıda, “Reklamlarda Cinsiyet Kalıplarının Kullanımı”, “Influencer Marketing” ve “Özdenetim Sisteminin Geleceği” başlıklı oturumlar gerçekleştirildi. Bu oturumlarda, EASA üyesi ülkelerdeki özdenetim kuruluşları tarafından örnek reklam uygulamaları, bu reklamlara ilişkin karar örnekleri ile hazırlanan kılavuzlar paylaşıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu. Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde yeni kurulan, kurulması hedeflenen “özdenetim kuruluşlarının yaşadıkları sorunlar”, “kurulma aşamasındaki süreçler”, “sistemin sağlıklı ve sağlam bir şekilde çalışması için yapılması gerekenler” konularının tartışıldığı oturumda RÖK Koordinatörü Av. Ulya Duran tarafından RÖK’ü ve Türkiye’deki son gelişmeleri aktaran bir sunum paylaşıldı. “Reklamlarda Cinsiyet Kalıplarının Kullanımı” oturumunda ise RVD bünyesinde oluşturulan Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu’nun çalışmaları ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırma hakkında bilgi verildi. WFA yetkilisi tarafından da RVD’ye “Unstereotype Alliance” ın Türkiye ayağının kurulması amacıyla yapılan davet ile ilgili bilgi aktarıldı.