Dijital Pazarlama İletişimi Platformu (DPİP) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından düzenlenen “Reklam Sektöründe KVKK Uyum Çalıştayı” 27 Mayıs 2022 Cuma günü Sapanca’da gerçekleştirildi. 
Oturumlarda çerez, açık rıza, çerez kurallarına uyum konuları ele alınarak Türkiye ve global vaka ve uygulama örnekleri üzerinden görüşler paylaşıldı.

DPİP, Reklam Sektörü’nün kişisel veriye dayalı çalışmalarında KVKK ile uyum sürecine destek olacak çalışmalar yapacağını belirtirken Kurum, bazı durumlarda somut olay bazında değerlendirme yapılması gerektiğinin altını çizdi. Bu doğrultuda veri sorumlularının uzmanlara danışabileceklerini hatırlattı.

Çalıştayın sonunda ele alınan konuların çalıştay sonuç raporu olarak sektörle paylaşılması ve önümüzdeki günlerde KVKK ile “Reklam Sektörü Rehberi” hazırlanması konularında mutabakata varıldı.  
Çalıştaya DPİP derneklerini temsilen IAB Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın, MMA Yönetim Kurulu Başkanı Didem Namver, RD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cüneyt Devrim, RVD Hukuk Yürütme Kurulu Üyesi İpek Yosunlu, MMA Genel Sekreteri ve Hukuk Yürütme Kurulu Başkanı Özlem Baysal Sezgin, IAB Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik Yürütme Kurulu Başkanı Erhan Acar, RD Temsilcisi Çayan Çetin, IAB Hukuk Yürütme Kurulu üyesi Erdem Arslan ve Şeyda Kalkan ile birlikte IAB Genel Koordinatörü Ömür Erdem Çelik, MMA Genel Koordinatörü Melis Ertem, DPİP Koordinatörü Şule Çınar katıldılar.

KVKK çalıştay komisyonunda Kurum Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ile birlikte Uzman Burcu Beycan, Uzman Yardımcısı Ezgi Turgut Bilgiç, Uzman Yardımcısı Kazım Alper Daştan, Uzman Yardımcısı Esra Esin Eren, Uzman Yardımcısı Hazal Deniz Özkan ve Uzman Yardımcısı Şükran Koçak yer aldılar.