Reklam Özdenetim Kurulu’nun (RÖK) Influencer’lar tarafından yapılan reklam çalışmalarının yapay zeka kullanılarak taranması projesi için başlatılan deneme sürecinde ilk rapor yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl Mart ayında yayımlanan “Sosyal Medya Etkileyicileri hakkındaki Kılavuz” sonrası, bu alanda yapılan iletişim faaliyetlerinin, başta yasal düzenlemeler olmak üzere Özdenetim Esasları’na uygunluğu artık hızlı ve kolay bir biçimde takip ediliyor, yanıltıcılık ile ilgili gerekli aksiyonlar zamanında alınarak tüketicilerin yanıltılmasının en aza indirgenmesi sağlanıyor.

Sosyal Medya’da en hızlı büyüyen iletişim kanallarından biri olan Influencer reklamlarının kontrolü kapsamında başlatılan projede, seçilen 50 Influencer ve yönettikleri hesaplardaki paylaşımlar, bir teknoloji firması tarafından geliştirilen yazılım ile yapay zeka kullanılarak taranıyor.

Üç aylık deneme süreci sonunda elde edilen rapora göre belirlenen Influencer hesaplarında;

Haftalık ortalama 700-740 paylaşımın yapıldığı ve bu paylaşımların %12 ila %14 arasında reklam içeriğine sahip olduğu görülmüştür.

Reklam içeriğine sahip paylaşımların, reklam olduğunun açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmeme oranı %67’nin üzerinde iken, gerek Reklam Kurulu gerekse RÖK tarafından Influencer’lar ile yapılan yazışmalar ve bilgilendirmeler sonrası, bu oranın yaklaşık %29’a düştüğü raporlanmıştır.

Ayrıca içeriklerin, reklamı yapılması yasak olan (alkollü içki, sigara, kumar vb.) ürün/hizmetleri barındırıp barındırmadığı da incelenmiş ve bu ürün/hizmetlerin neredeyse hiç tanıtımının yapılmadığı tespit edilmiştir.

Avrupa’daki özdenetim kuruluşlarında da benzer şekilde uygulanan projenin, hem Influencer’ın daha bilinçli tanıtım yapmasındaki etkisi hem de reklamverenin yüksek cezalara maruz kalmasını önleyici faydası göz önünde bulundurularak, sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor.