Reklamverenler Derneği’nin 30. Kuruluş Yıldönümünde yayımlanan “RVD ile Yarınları Yakalamak” kitabı,
sektörün dinamik dönüşümüne ve geleceğine ışık tutuyor.

29 Temmuz 1992’de reklam sektörün önde gelen isimleri tarafından, sorumlu reklamcılık anlayışıyla sektörü sağlıklı büyütmek adına kurulan Reklamverenler Derneği (RVD), tam otuz yıldır sektörün birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi ve gelişmesi için tüm paydaşları kapsama misyonu ile yaptığı çalışmaları, bu kitap ile okuyuculara aktarıyor.

RVD’nin son ondört yılına liderlik eden Başkan Ahmet Pura’nın rehberliğinde hazırlanan bu kitap, RVD’nin otuz yıldır reklamcılık sektörü için kurduğu hayallerin nasıl hayata geçtiğini somut örneklerle sunarken, aynı zamanda geleceğin reklam ve iletişim dünyasına dair öngörüleri de içeren önemli bir başvuru kaynağı niteliğini taşıyor. RVD’nin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, geri dönüştürülmüş kâğıda basılan bu özel kitap, Konak Medya tarafından Ayşe Başçı’nın editörlüğü ile hazırlandı.

RVD, Türkiye reklam tarihine ışık tutan yirmibeşinci yıl kitabından sonra, bu kez reklam sektörünün geleceğine dair izdüşümler taşıyan otuzuncu yıl kitabının ardından geleneği bozmadan, kırkıncı yılda da sektöre yeni bir referans kitap sunmayı hedefliyor.

Kitaba röportajları ile destek veren isimler şöyle; Ahmet Pura (RVD Yönetim Kurulu Başkanı), Alkan Eraltan (2020-2022 Dönemi RVD Yönetim Kurulu Üyesi), Avni Dilber (T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü), Ayhan Tezcan (ARVAK Yönetim Kurulu Üyesi), Aysel Aydın (RVD Yönetim Kurulu Üyesi), Ayşen Akalın (RVD Başkan Yardımcısı, IAB Yönetim Kurulu Başkanı), Banun Erkıran Çıtak (RD Yönetim Kurulu Başkanı), Caner Tunaman (2001-2003 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı), Didem Namver (MMA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı), Dilhan Kolko (RVD Genel Koordinatörü), Ergun Ermutlu (RVD Denetleme Kurulu Üyesi), Esra Şengülen Ünsür (2019-2021 Dönemi İDA Yönetim Kurulu Başkanı), Gökhan Akça (2020-2022 Dönemi RVD Başkan Yardımcısı), İlhan Uzundurukan (RİAK Yönetim Kurulu Başkanı), Sinem Sandıkçı Gökçen (RVD Yönetim Kurulu Üyesi), Stephan Loerke (WFA CEO’su), Suat Sözen (2020-2022 Dönemi RVD Yönetim Kurulu Üyesi), Şerifenur Taşkıran (RVD Disiplin Kurulu Üyesi), Toloy Tanrıdağlı (RVD Saymanı), Venüs Özdemir (2020-2022 Dönemi RVD Yönetim Kurulu Üyesi), Verda Duysak (RVD Yönetim Kurulu Üyesi), Volkan İkiler (2021 Dönemi RD Yönetim Kurulu Başkanı), Yeşim Koçyiğit (RVD Başkan Yardımcısı) ve Zeynep Sungu (RVD Başkan Yardımcısı).