Uluslararası Erişilebilirlik Standartları çerçevesinde, engelli bireyleri iletişim ve reklam çalışmalarına dahil edebilecek yöntemlerin bulunması, sektörün farkındalığının artırılması amacıyla oluşturulan RVD Herkese Erişim Çalışma Grubu’nun Kantar Media işbirliği ile yürütmüş olduğu Herkese Erişim Anketi sonuçlandı.

10 Mart - 13 Nisan 2023 tarihleri arasında reklamverenlerin yanı sıra ajans ve yayıncı kuruluşlar dahil 50 farklı firma temsilcisinin yanıtladığı anketimiz ile, reklamlarda görme ve işitme engelli bireylere erişim konusundaki yaklaşımları tespit ettik.

Reklamların engelli bireylere erişimi üzerine güncel bir araştırma olmaması nedeniyle – sınırlı sayıda katılımcı olmasına karşın- bulguların değerli olduğunu düşünüyoruz.

Temel Bulgular:

  • Katılımcıların %52’si Türkiye’deki engelli oranı hakkında bilgilerinin olmadığını iletmiştir.
  • "Gerçekleştirmiş olduğunuz iletişim çalışmalarında engelli bireylere erişime yönelik (görme engelliler için sesli betimleme, işitme engelliler için altyazı gibi) özel çalışmalar yaptınız mı?’’ sorusuna katılımcıların %80’i hayır cevabını vermiştir.
  • 2023'te planlarınız arasında engellilere erişimi sağlayacak özel çalışmalar var mı?” sorusuna katılımcıların %76’sı “hayır” cevabını vermiştir.
  • Firmanızın erişilebilirlik dışında engellilere yönelik farklı bir projesi var mı?” sorusuna ise katılımcıların %76’sı “hayır” cevabını vermiştir.

Ankete Katılanların Faaliyet Alanları:

%39 Medya/Yaratıcı ajans çalışanları, %29 Reklamveren, %28 Yayıncı ve %4 Diğer.

Detaylı anket sonuçlarını buradan inceleyebilirsiniz.